Kulutusluottojen korot – ota nämä huomioon

Kaikki tietävät, että olipa kyseessä millainen laina tahansa, on se aina maksettava antajalleen takaisin. Tämä pätee myös kulutusluottoon. Kulutusluotto on kätevä tapa rahoittaa ostoksensa, kun tiukka paikka tulee ja investointi on kerralla isompi.

Vaikka kulutusluottoa myönnetään lainanhakijalle yksin tai rinnakkaishakijan kanssa kertalainana kymmeniäkin tuhansia euroja, tulee kulutusluoton maksaminen mitoittaa oman taloudellisen tilanteen huomioiden sopivaksi.

Tässä artikkelissa kerromme, mitä kulutusluotolla tarkoitetaan ja mitä pitää huomioida kulutusluottoa haettaessa. Korot ja muut kulut määrittävät kulutusluoton kokonaishinnan, joten on muistettava, että kertalainana haettu summa ei ole sama kuin takaisinmaksettava kokonaissumma. Kulutusluoton saa parhaimmillaan muutamassa päivässä omalle pankkitililleen, kun hyväksytty lainapäätös on allekirjoitettu ja sopimus on kunnossa.

Kulutusluotto on vakuudeton laina

Kulutusluotto on kertalaina. Se myönnetään yksityishenkilölle lainana erilaisia hankintoja varten, sen tarkempia tietoja käyttötarkoituksesta kyselemättä. Kulutusluottoa voi hakea myös rinnakkaishakijan kanssa. Kulutusluotto on vakuudeton laina, jonka saaminen ei edellytä vakuuksia tai henkilötakaajia. Kulutusluottoa saa vakuudettomasti parhaimmillaan lainantarjoajasta riippuen muutamasta tuhannesta eurosta 60 000 euroon asti.

Vakuudeton laina on yksi lainamuoto muiden joukossa. Kulutusluotto taas on yksi vakuudettomien lainojen lainamuodoista. Se on saatavissa todella nopeasti ja vaivattomasti, kunhan on vähintään 20-vuotias Suomen kansalainen, jolla on puhtaat luottotiedot ja vakituiset tulot joko eläkkeen tai ansiotulojen muodossa. Kulutusluotto maksetaan kertaeränä hakijan tilille, vaikkei hakija käyttäisikään koko summaa kerralla haettuun tarkoitukseen.

Kulutusluoton hyödyt

  • Kulutusluotto on vakuudeton laina, joka ei vaadi vakuuksia tai takaajia.
  • Rahat saa parhaimmillaan saman päivän aikana, korkeintaan parissa pankkipäivässä pankista riippuen.
  • Kulutusluottoa on mahdollista saada, vaikkei lopullista käyttötarkoitusta olisikaan määriteltävissä tarkasti.
  • Pienten lainojen yhdistäminen yhdistelylainaksi on helppoa ja vaivatonta.
  • Kulutusluottojen vertailu on helppoa ja onnistuu missä lainavertailupalvelussa tahansa 24/7.

Kulutusluoton haitat

  • Kulutusluotto vakuudettomana lainana on yleensä kalliimpi kuin vakuudellinen laina.
  • Usea laina voi ajaa lainanhakijan taloudellisiin ongelmiin, jos lainaa on saanut helposti, eikä maksukyky jostain syystä riitäkään kattamaan kaikkia kustannuksia.

Kulutusluottoa voi saada kerralla jopa kymmeniä tuhansia euroja ilman vakuuksia, mutta hakijan maksukyky ja tulot vaikuttavat siihen, kuinka paljon luottoa voidaan myöntää – vai voidaanko ollenkaan. Kulutusluotot kannattaa kilpailuttaa ja tehdä tarjousten välillä huolellista vertailua. Kulutusluottojen korot vaihtelevat monesti suurestikin eri lainantarjoajien välillä.

Kilpailuta kulutusluotot

Myönnetyn kulutusluoton määrä saattaa erota jossakin määrin haetusta summasta, koska rahoituslaitokset arvioivat lainanhakijan taloudellisen kokonaistilanteen ja maksukyvyn huolellisesti ennen lainan myöntämistä. Kuten muutkin lainat, voi kertalainana saadun kulutusluoton maksaa kerralla takaisin niin halutessaan, vaikka olisikin tehnyt takaisinmaksusuunnitelman.

Jokaisella lainanhakijalla on oikeus maksaa kerralla koko lainansa takaisin niin halutessaan, vaikkei siitä aina erikseen olekaan merkintää luottoehdoissa. Lainaa voi lyhentää myös isommissa erissä kuin sitä on laskutettu, jolloin kokonaisvelan pääomaosuus pienenee ja todellinen vuosikorko alenee.

Lainan hakeminen, lainojen vertailu ja lainalaskurien kokeilu ilman hakemuksen loppuunsaattamista on tehty äärimmäisen helpoksi. Vertailua varten on perustettu jo kymmeniä palveluita, joissa vertailu ja eri rahoituslaitosten kilpailutus onnistuu.

Huomioi kulutusluottojen korot

Kulutusluotot eroavat rahoituslaitoksista riippuen paljonkin toisistaan erityisesti korkoprosenttien osalta. Halvimmillaan kulutusluoton korko on 4 prosentin tasolla, kun taas kalleimmillaan korko on 20 %. Eroavaisuuksia on myös tilinhoitokuluissa eri rahoituslaitoksien välillä.

On myös huomioitava, että jotkut lainanmyöntäjät tarjoavat lyhennys- ja maksuvapaita yhdestä kahteen kappaletta vuotta kohden ja osa tarjoaa edellä mainittuja ilman lisäkustannuksia, kun taas osa vaatii huomattavat luotonhoitokulut hyväksyessään maksuvapaata kuukausieristä. Valtaosa kulutusluotoista sisältää suurehkon avausmaksun, mahdollisesta korottamisesta aiheutuvan maksun sekä maksuaikataulujen muutoksiin liittyviä kustannuksia. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna tällaiset ylimääräiset kustannukset voivat nousta satoihin euroihin.

Tulee myös huomioida, että maksettuaan kulutusluoton kokonaisuudessaan takaisin kannattaa tarkistaa sopimusehdoista, että lainasopimus on päättynyt. Muussa tapauksessa lainanmyöntäjä saattaa periä vielä joitakin tilinhoitomaksukuluja, jos sopimusta ei ole päätetty. Tarkistamalla asian viimeistään viimeisen maksuerän yhteydessä välttyy ylimääräisiltä kuluilta ja mielipahalta.

Korkokatto laskee syksyllä 2023 merkittävästi

Suomen eduskunta hyväksyi helmikuun 20. päivä 2023 uuden kuluttajansuojalain koskien kuluttajille myönnettävien luottojen korkoa. Uuden lain myötä määritetään uusi lainojen korkokatto, minkä lisäksi laki painottaa luotonmyöntäjien vastuuta vastuullisten luottojen hyväksymiseen entistä enemmän.

Korkokatto oli aikoinaan 10 %, kunnes se nostettiin nykyiselle tasolleen 20 prosenttiin. Nostamalla korot 20 prosenttiin pyrittiin rajoittamaan kuluttajalainojen kasvua ja hillitsemään yksityishenkilöiden ylivelkaantumista. Uuden lain myötä korkokatto tulee olemaan lokakuusta 2023 lähtien 15 %, johon lisätään mahdollinen viitekorko. Kun laki astuu voimaan, eivät luottojen kokonaiskustannukset viitekorkojen kera saa ylittää 20 %:a.

Uusi korkokatto tulee koskemaan niin kulutusluottoja kuin hyödykesidonnaisiksi määriteltäviä palveluita. Uuden korkokaton uskotaan parantavan erityisesti hyvätuloisten henkilöiden asemaa luottomarkkinoilla mahdollistaen heille entistä edullisempia kulutusluottoja.

Muuta huomioitavaa kulutusluotoista uuden korkokaton myötä

Kaikkien luottojen korot ovat laskeneet jo pidemmän aikaa, mutta pysyneet kuitenkin päälle 15 prosentissa. Viitekorkona luotoissa on käytetty 12 kuukauden euriboria, joka varsinkin vuonna 2023 on ollut ennätyskorkealla. Viitekorko on kivunnut jo neljän prosentin tasolle. Tulevan korkokaton myötä luottojen kokonaiskustannukset voivat olla korkeintaan 15 %.

Nykyinen viitekorko huomioiden kustannukset olisivat noin 19 prosentin luokkaa. Lyhytaikaisissa luotoissa, joiden vähimmäismäärä on 30 päivää, voidaan muiksi luottokustannuksiksi määrittää korkeintaan 5 €. Pidempiaikaisissa luotoissa muut kustannukset eivät saa ylittää 150 euroa vuodessa.

Kulutusluottonetistä.fi